Å lede i en VUCA verden  

Begrepet VUCA brukes ofte for å beskrive vår samtid - fordi vi opplever høy grad av  Volatilitet, Usikkerhet, kompleksitet (Complexity) og tvetydighet (Ambiguity). 

Hvilke ferdigheter behøves for kunne lede i dette landskapet? Det hevdes at tradisjonelle lederegenskaper er i ferd med å miste sin relevans - denne forskingen følger vi med stor årvåkenhet. Vi jobber sammen med våre kunder for å utvikle ledere som har kapasitet til å lede oss gjennom helt nødvendige endringer.

Arbeidslivet påvirkes av globalisering, robotisering og digitalisering, samtidig som vi opplever enorme endringer innen klima, migrasjon og demografi. De massive endringene påvirker oss ulikt, mennesker med høy endringskapasitet er vinnerne.

 

Lenker til å lese mer

Hvordan påvirkes lederrollen av kunstig intelligens? Vegard Koldbjørnsrud

Nysgjerrighet er bra for business. Francesca Gino, HBR

Å stille gode spørsmål øker læring og forbedrer resultater. Alison Wood Brooks og Leslie K. John, HBR

Å være «kompetent modig». James R. Detert, HBR

Hvordan vil teknologi forandre menneskeheten? NY Times