“Som leder i ny rolle fikk jeg hjelp av Toril i en forpliktende prosess over noen måneder til å ta flere skritt enn jeg ville ha klart på egenhånd. Raskere gikk det også. Coachingen bidro til en dypere erkjennelse av at jeg duger som leder, og jeg lærte noen enkle men kraftfulle teknikker for å holde fokus.”

Adm. dir. 49 år

 
 

“Toril er en fantastisk samtalepartner. Samarbeidet med henne har gitt meg trygghet i å lede utfordrende endringsprosesser.”

Nils-Tore S. Mosvold, skoleleder Oslo

 
Farge-blaa-bred.jpg

Jeg har brukt TNG Coaching i flere perioder - samtalene hjelper meg å holde et strategisk fokus.

Jeg satte meg som mål å bli leder og gikk fra fagsjef til direktør på 4 år, da var det nyttig med en sterk coach. Toril er dyktig, tydelig og ikke redd for å utfordre.

Gjennom coachingen har jeg blitt bevisst mine egne verdier og presterer best når jeg leder i tråd med dem. Jeg har fått et økt fokus på min verdiskapning og lært meg å stoppe opp innimellom og sette pris på det jeg leverer.

Anne Ruth Gjerstad - Direktør IT-Løsninger, Posten.

 

“Toril er en fantastisk samtalepartner. Samarbeidet med henne har gitt meg trygghet i å lede utfordrende endringsprosesser.”

Nils-Tore S. Mosvold, skoleleder Oslo

 
Farge-blaa-bred.jpg
 

“Jeg er veldig fornøyd med coachingopplegget. Jeg føler vi har vært et perfekt team, og at coachingen har hatt et stort bidrag til min egenutvikling. Du har vært meget flink til å skape dialog og engasjement, lytte, få meg til å lytte mer og snakke tydeligere med færre ord, samt motta og gi tilbakemeldinger på en bedre måte.
Du har en direkte og passe provoserende stil som passer meg godt.
Jeg ønsker spesielt å berømme deg for prosessen (eller «omveien») innom det indre i meg. Jeg stoler nå i enda større grad på mine verdier, følelser og at min måte å lede på funker. Du har fått meg til å forstå og føle at jeg er en god leder!”

Adm. dir. 40år

 
Farge-brun-bred.jpg

“I coaching timene med Toril opplevde jeg å bli full av pågangsmot, være letta for bekymringer og komme i balanse. Toril har en evne til å lytte med hele seg, og samtidig gi meg den motstanden jeg trengte for å snu tankerekken i positiv retning. Hun stilte meg direkte og treffende spørsmålene som satte situasjonen i et annet perspektiv. Det åpnet for andre løsninger, og gav meg selvtilliten tilbake. I tillegg gav Toril meg råd og øvelser i kroppsspråk. Det løste opp. Nå bruker jeg dette i mitt daglige arbeid, og det funker!”

Offentlig ansatt

 

“Jeg arbeider som mellomleder i Norges største IT bedrift og jeg kontaktet Toril etter anbefaling fra vår HR direktør høsten 2012. Jeg hadde behov for veiledning til hvordan jeg skulle komme meg ut av et godt forankret “snill jente kompleks” som var i ferd med å ta fra meg motivasjon og arbeidsglede gjennom følelsen av å aldri helt strekke til. For meg handlet dette behovet om hjelp til å fremskaffe og benytte konkrete verktøy og teknikker knyttet til mestring i min jobbhverdag, hjelp til å “pinpointe” mitt faktiske potensiale, samt å få tilbake egen tro på dette.

Toril viser genuin interesse for å veilede meg på veien mot å nå mitt fulle potensiale. Hun viser tydelighet  og direkthet med omsorg. Gjennom identifisering av mine egne sabotører og fokus på mine egne verdier har vi etablert et godt fundament for konstruktivt samarbeid. Jeg oppfatter Toril som svært dyktig til å veilede meg på veien til å identifisere den egentlige sannheten rundt de områdene jeg frykter aller mest. Jeg blir utfordret til å presse meg selv til ytterkanten av egen komfortsone både ift. mine prestasjoner i jobb og min indre dialog. Jeg ser på arbeidet som svært konstruktivt, og ser frem mot fortsettelsen.”

V. H. 36 år

 
Farge-blaa-bred.jpg