Interimledelse-stor.jpg

Interimledelse

Ofte har bedrifter behov for å hente inn spesiell kompetanse. Det kan være kunnskap og erfaring man ikke har internt, og/eller man står ovenfor en periode med endringer, usikkerhet, eller kanskje en krise. Andre ganger er en fast ansettelse rett og slett unødvendig, for tidkrevende eller for kostbar. I våre interimlederoppdrag er en av oss normalt leid inn på fulltid og aktivt tilstede i bedriften hver dag over noen måneder. 

I ethvert interimoppdrag hjelper vi våre kunder til å oppfylle sin visjon og nå sine mål. Vi er vant til å stå i endringer og kan bidra med vår erfaring og kompetanse, og «stikker ikke av» når beslutningene som skal tas og arbeidet som skal utføres blir vanskelig.  Vi kommer også inn med «friske øyne», uten bindinger til kultur og politikk. Dette gjør oss i stand til å fokusere på hva som er best for bedriften.

TNG Consulting utviklinger bedrifter og ledere hver uke. Vår erfaring og ekspertise gjør oss raskt i stand til å utgjøre en vesentlig forskjell og maksimere sannsynligheten for å nå målene.

Oppdragene er i sin natur tidsbegrenset, mens bedriften skal ha effekt også etter at oppdraget er avsluttet. Vi bygger derfor aktivt på personer og ressurser i bedriften, og vi får ofte høre at vi spiller interne krefter gode.

Ønsker dere en profesjonell partner til å hjelpe dere? Vi treffer dere gjerne til et uforpliktende møte.